புதிய வரவுகள் »

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 23எங்களுக்கு
விரைப்பெடுத்தால்
தாயும் ஒன்றுதான்
நாயும் ஒன்றுதான்

விடுவோமா
தமிழச்சி கிடைத்தால்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக