புதிய வரவுகள் »

புதன், 30 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 13உயிரற்ற மனுஷிகளைக்
கற்பழிக்கின்றன
உயிருள்ள பிணங்கள்

ஞாயிறு, 27 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 12


இவர்கள் ஏன்
பெரிதுபடுத்தப் போகிறார்கள்
சேய் தேசத்தின் அழிவை
தாய்தேசமே கண்டுகொள்ளாதபோது

சனி, 19 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 11


இந்தியா அணிந்த
செருப்போ கச்சத்தீவு?
கழற்றிவிடப்பட்டு விட்டதே

வியாழன், 17 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 10


ஒருபுறம்
புலிகளுக்குச்
சரணாலயம்
சமைத்துக் கொடுத்த
அதே தேசம்தான்
மறுபுறம்
புலிகளுக்கு
மரணாலயம்
அமைத்துக் கொடுத்தது

ஞாயிறு, 13 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 9


வாழத்தெரியாதவர்கள்
சாகடிக்கிறார்கள்
வாழ்ந்துகொண்டிருப்பவர்களை

வெள்ளி, 11 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 8பதுங்கவரும் தமிழர்கண்டு
பயந்தோடுகின்றன
பதுங்குக்குழிகள்

புதன், 9 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 7


ஓர் இனத்தையே அழித்து
இருமாந்து நிற்கிறது
இரண்டகம்

திங்கள், 7 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 6


போர்க்குற்றவாளியாக
சிங்களவனை மட்டுமா
அறிவிக்க வேண்டும்
அறிவிக்கத்தான் வேண்டும்
சிங் கிளவனையும்

சனி, 5 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 5


ஆயுதம் அளித்ததோடு சரி
ஆட்களையெல்லாம் அனுப்பவில்லை
ஏனென்றால் நாங்கள்
அகிம்சைவாதிகள்

புலிவலம்! 4


அம்மணமாக்குங்கள் சிங்களர்களே
எங்களின் உடல்களையல்ல
உங்களின் மனங்களை

புதன், 2 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 3


சொல்லைக் காக்கச்சொன்னால்
பல்லைக் காக்கிறார்கள்
சிங்கள பிக்குகள்