புதிய வரவுகள் »

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 23எங்களுக்கு
விரைப்பெடுத்தால்
தாயும் ஒன்றுதான்
நாயும் ஒன்றுதான்

விடுவோமா
தமிழச்சி கிடைத்தால்

புதன், 28 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 22பண் தாசன்
பாராளலாம்
ஆளக்கூடாதவன்
பெண் தாசனான
முண்டாசன்

ஞாயிறு, 25 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 21பதுங்க இடம்தேடிப்
பயந்தோடுகின்றன
பதுங்குக்குழிகள்

வியாழன், 22 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 20இப்பொழுது
வருத்தப்படுகிறேன்
இவர்களுக்காக அழ
இராவணன்போல்
எனக்கு
இருபது கண்கள்
இல்லையே என்று

திங்கள், 19 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 19விந்துநிரப்பிய
சிங்களத் துப்பாக்கிகள்
துளைத்துச் செல்கின்றன
பிணங்களின்
பிறப்புறுப்புக்களை

வியாழன், 15 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 18இங்கே
விலங்குகள் வாழவேண்டிக்
கொல்லுகிறார்கள்
மனிதர்களை

திங்கள், 12 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 17எதிரிகளே
இல்லா இனம்
தமிழினம்

எதிரே வந்த
எல்லோராலும்
அழிக்கப்பட்ட இனமும்
அதுதானே

வெள்ளி, 9 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 164 சேனல்களால் ஒளிபரப்ப முடியாததை
ஒளிபரப்பிக் காட்டியது
சேனல் 4

செவ்வாய், 6 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 15அடே தமிழா!
உன்னைக் கொன்றால்
எவன் வருவான்
உன்னைத் தவிர

என்மேல்
கைவைத்துப்பார்
இந்தியா முதல்
இந்த
உலகமே வரும்

சனி, 3 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 14


இனம்கொன்ற எவனுக்கும் உண்டு
இந்தியநாட்டில்
சிவப்புக்கம்பல வரவேற்பு