புதிய வரவுகள் »

செவ்வாய், 6 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 15



அடே தமிழா!
உன்னைக் கொன்றால்
எவன் வருவான்
உன்னைத் தவிர

என்மேல்
கைவைத்துப்பார்
இந்தியா முதல்
இந்த
உலகமே வரும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக