புதிய வரவுகள் »

வியாழன், 22 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 20இப்பொழுது
வருத்தப்படுகிறேன்
இவர்களுக்காக அழ
இராவணன்போல்
எனக்கு
இருபது கண்கள்
இல்லையே என்று

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக