புதிய வரவுகள் »

திங்கள், 12 டிசம்பர், 2011

புலிவலம்! 17எதிரிகளே
இல்லா இனம்
தமிழினம்

எதிரே வந்த
எல்லோராலும்
அழிக்கப்பட்ட இனமும்
அதுதானே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக