புதிய வரவுகள் »

திங்கள், 30 ஜனவரி, 2012

புலிவலம்! 26பிணங்களே
பதுங்கிக்கொள்ளுங்கள்
குண்டுதுளைத்த உடல்களையும்
கண்டுதுளைக்க வருகின்றன
சிங்கள ஆணுறுப்புக்கள்
பிணங்களே
பதுங்கிக்கொள்ளுங்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக