புதிய வரவுகள் »

வெள்ளி, 27 ஜனவரி, 2012

புலிவலம்! 25அகிம்சை சாமி
ஆயுத சாமி என
ஆயிரம் சாமி இருந்துமென்ன
மொத்த சாமியும்
புத்தசாமிக்குப் பயந்து
மௌன சாமிகளாகிவிட்டனவே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக