புதிய வரவுகள் »

செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2012

புலிவலம்! 24ஐம்புலன்கள் வேண்டாம்
யாக்கையில் வலிவும் வேண்டாம்
ஆண்குறி ஒன்றுபோதும்
சிங்களராம் எங்களின்
சேனையில் சேர

புலியைக் கண்டால்
புறங்காட்டு
கிளியைக் கண்டால்
கற்பழி
இதுவே சேனையின்
சீர்மிகு மந்திரம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக