புதிய வரவுகள் »

வெள்ளி, 14 மார்ச், 2014

வீழ்விலும் எழுவர்!


பேரறிவாளன், சாந்தன், முருகன், நளினி ஆகிய நால்வரின் தூக்கை நயன் மன்றம் தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தவுடன் அவர்களை விடுதலை செய்ய தமிழக சட்டமன்றில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப் பட்ட போது எழுதப்பட்டது...

ஆண்டுகள் இருபத் தொன்றை
ஆரியக் கொடுஞ்சி றைக்குள்
நீண்டதோர் கொடுமைக் காளாய்
நேர்ந்துமே நெஞ்சு டையா(து)
ஈண்டுள நயன்மை மன்றின்
இசைவுறு தீர்ப்பைப் பெற்று
மீண்டுள ஏழு பேரே!
வீழ்விலும் எழுவீர் நீரே!

கெடுதலை இயற்றி யோராய்க்
கீழினும் கீழோர் உம்மைத்
தடுத்திருட் சிறையி லிட்டுத்
தமிழரைத் துயரில் ஆழ்த்த
நடுநிலை அற்ற நாட்டில்
நயன்மைமேல் வைத்த பற்றால்
விடுதலை பெற்று வீர
விடியலாய்க் கிளர்ந்தெ ழுந்தீர்

தொண்டையில் தூண்டில் முள்போய்த்
துளைத்திடத் துடிது டிக்கும்
கெண்டையின் நிலையின் கீழாய்க்
கிடந்தஎம் மறவர் காள்!நீர்
பண்டுநாள் பழிக ளைந்து
பகலவன் போலெ ழுந்தீர்
நன்றுநீர் வாழ வேண்டி
நான்நலம் பாடு கின்றேன்.

2 கருத்துகள்:

 1. பண்டுநாள் பழிக ளைந்து
  பகலவன் போலெ ழுந்தீர்
  நன்றுநீர் வாழ வேண்டி
  நான்நலம் பாடு கின்றேன்.

  அருமையான வரிகள்
  நன்று

  பதிலளிநீக்கு