புதிய வரவுகள் »

வெள்ளி, 10 பிப்ரவரி, 2012

புலிவலம்! 30இனியெந்தத்
தமிழ் மங்கையின்
தளிர் வயிற்றிலும்
மழலைகள் பிறக்கவேண்டாம்
காடையருக்கான
மரணங்கள் பிறக்கட்டும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக