புதிய வரவுகள் »

சனி, 19 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 11


இந்தியா அணிந்த
செருப்போ கச்சத்தீவு?
கழற்றிவிடப்பட்டு விட்டதே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக