புதிய வரவுகள் »

வியாழன், 17 நவம்பர், 2011

புலிவலம்! 10


ஒருபுறம்
புலிகளுக்குச்
சரணாலயம்
சமைத்துக் கொடுத்த
அதே தேசம்தான்
மறுபுறம்
புலிகளுக்கு
மரணாலயம்
அமைத்துக் கொடுத்தது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக